Đau, mỏi lưng là một triệu chứng khá nhiều người đang phải chịu đựng. Cơn đau khiến cho việc sinh hoạt của người bệnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bệnh đau mỏi lưng không chừa một ai, ai cũng có thể là nơi mà bệnh kéo đến. Đối với những người ngồi làm